ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

New job Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Horana   1.7K views

₨ 50,000

  • img
City: Horana
Salary: ₨ 50,000

We want Good Working People .
very Good Salary

Additional Details

Company Plastic Company
Work Type Full-time
Sex man
Address Horana

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.