ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Milk & Honey scrub Standard Ads

4 weeks ago Fashion, Health & Beauty Waskaduwa   160 views

5% Offer   on LAK

  • img
Price: ₨ 1,949      ₨ 1,852   

ඔබේ සමේ ඇති අවපැහැ ගැනීම් (ගෙලෙහි කලු වීම් ආදියද) සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කර ගනිමින් සුමුදු පැහැපත් නීරෝගී සමක් ලබා දේ.. කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම සුදුසුය.

Milk & Honey Gold smoothing Sugar Scrub is a luxury sugar scrub infused with organically sourced extracts of milk and honey and a natural origin exfoliant. Buffs away dead skin cells to leave skin soft, supple and wonderfully fragrant. Use on wet skin 1–2 times a week to gently exfoliate and nourish.
Rs.2049.00 only
Island wide delevery..
make your order now..

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.