ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Marketing Excutive Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Malabe   828 views

₨ 20,000

  • img
City: Malabe
Salary: ₨ 20,000

We are looking for Active, Talent, and Garrulous & Responsible boy for Marketing.
You may have good salary with attractive commission, fuel & full insurance. We have one vacancy. Contact us soon..

Additional Details

Company Unitech Engineering
Work Type Full-time
Sex man
Address 1074/11, Amaragoda Road, Pothuarawa, Malabe.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.