ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Layland Ecomet For Sale Standard Ads

1 year ago Vehicles Maharagama   599 views

₨ 1,975,000

  • img
  • img
Price: ₨ 1,975,000   Negotiable

Layland Ecomet
2cub Tipper truck
Hino turbo intercooler
Power steering
Single Jack
Hayva bucket
Good running
Good condithion
Pleas call for more details

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.