ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land for sale Standard Ads

3 weeks ago Property Gonapola Junction   304 views

₨ 1,700,000

  • img
Price: ₨ 1,700,000   Negotiable

150m to colombo horana road,
2km to Panadura Rathnapura road,
Close to kumbuka school ,
Calm environment,
Clear documents,
Land size -10.4 perch
Quick sale..

Additional Details

Area of land 10.4 prech

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.