ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

LAND FOR SALE WITH THE INCOMPLETE HOUSE Standard Ads

2 years ago Property Kolonnawa   656 views
Price: ₨ 75

9.5 perch land for sale with the incomplete house at Kotikawatta. 900m from main Colombo - Awissawella road. In close proximity to supermarkets and banks. Very easy to get 166, 164, a43 and 176 bus routes. Existing house is 700 sqft with electricity and pipe water. Expected price 7,500,000 (Negotiable)

Additional Details

Area of land Kotikawatta

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.