ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land for sale in Ganemulla Town Standard Ads

1 month ago Property Ganemulla   363 views

₨ 410,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 410,000

400,000
ගම්පහ - ගනේමුල්ල නගර මධ්‍යයේ ඉන්ධන පිරවුහල සහ කාර් සේල් එක අසල පිහිටි කුරුඳුවත්ත ඉඩමෙන් පර්චස්් 12.5 බිම් කොටස් 19ක් සංවර්ධනය කර විකීණේ
පිරිසිදු ඔප්පු
ප්‍රාදේශිය සභා අනුමැතිය
විදුලිය සහ නළ ජලය පහසුකම්
per perch and above
Limited blocks available
ගනේමුල්ල නගරයෙන් ඔබේ සිහින නිවස ඉදිකරගන්න හොදම බිම් කොටස තෝරාගන්න.
වැඩි විස්තර සදහා විමසීම් - 033 2222442
071 417 15 12 /

Additional Details

Area of land 12.5 perches

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.