ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

KULIYAPITIYA ,aswadduma building for sale Standard Ads

1 month ago Property Kuliyapitiya   332 views

₨ 4,000,000

  • img
Price: ₨ 4,000,000   Negotiable

Land size 18.5,with building

Additional Details

Area of land KULIYAPITIYA kurunegala in front of main road
Car Parking Space 0

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.