ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Kitchen Helper - Kandy Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Ampitiya   789 views

₨ 35,000

  • img
Salary: ₨ 35,000

අප සංචාරක හෝටලය සඳහා පහත සඳහන් ඇබෑර්තු වලට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගනු ලැබේ.
➣ තනතුර ;
➫ Kitchen Helper
➣ සුදුසුකම් ;
➫ වයස අවු 18 - 40 අතර බඳවා ගනු ලැබේ.
➫ පළපුරුද්ද තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.
➫ ක්‍රියාශීලි අයෙකු වීම වඩාත් සුදුසුය.
➫ මාසික වැටුප රු,30,000/= ට වඩා වැඩි .
➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .
➫ ආහාර ,නවාතැන් හා නිළ ඇදුම් නොමිලේ සපයනු ලැබේ.
➤ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලූ ඔබ, අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න

Additional Details

Company Vandy Hotel Group
Work Type Full-time
Sex man
Address Kalubovila, Dehiwala

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.