ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Kawasaki D Trackar 250 Standard Ads

16 hours ago Vehicles Kurunegala   280 views

₨ 550,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 550,000   Negotiable

Sale Soon
Good condition
Good raning
VO####
Exchange possible
Awas aya,kathakaranna,

Additional Details

Condition Used
Model Trackar
Year of registration n/a
Mileage n/a
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Kawasaki
Engine Capacity n/a

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.