ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Juki ddl-5500 swing machine Standard Ads

1 year ago Business & Industry Negombo   1.2K views

₨ 30,000

  • img
City: Negombo
Price: ₨ 30,000   Negotiable

Juki ddl-5500 swing machine
100% original and made in japan by juki corporation
Real photos atached
No any errors or bugs
100% brand new condition
Limited stock available
Call for more

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.