ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

JCB Operator Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Colombo   771 views

₨ 50,000

  • img
City: Colombo
Salary: ₨ 50,000

↝↝↝ SR Group of Company අප සමාගම සදහා සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ
#තනතුර
➫ JCB Operator
# අවශ්‍ය සුදුසුකම්
➫ වයස අවු: 45 නොවැඩි අයෙකු විය යුතුය
➫ අ.පො.ස (සා/පෙළ) අමතර සුදුසුකමකි
➫ පළපුරුද්ද තිබිය යුතුය
➫ බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය තිබිය යුතුය
# ප්‍රතිලාභ ;
⇒ වැටුප 50,000 ට වඩා වැඩි ආකර්ශනීය වැටුප් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් හිමිවේ
➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .
➫ ආහාර ,නවාතැන් සපයනු ලැබේ.
සහයකට වයස 18 - 30 අතර
සහයක වැටුප 30000/- වැඩි
ශ‍්‍රී ලංකාව පුරා ඉදිවෙමින් පවතින මහාමාර්ග සංවර්ධන ව්යෘපෘති සදහා ඔපරේටර්වරුන් හා සහයකයින් ඔබට ආසන්න ව්යාපෘතියට දැන් අවශ්‍යයි.
# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න

Additional Details

Company SR Group of Company
Work Type Full-time
Sex man
Address Colombo

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.