ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Jade Standard Ads

1 day ago Vehicles Mirigama   197 views

₨ 350

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 350

Ch 100 / good condition
Original pent / all parts original
New tyres / new battery Ex ok vatina ganan valata tiyana byke valata awashya aya pamanak katha karanna

Additional Details

Condition Used
Model Jade
Year of registration n/a
Mileage n/a
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Honda
Engine Capacity n/a

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.