ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

IPhone 8 64GB With Warranty Standard Ads

1 month ago Electronics Ratnapura   292 views

₨ 27,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 27,000   Negotiable

Apple i8 64GB with Warranty
*Not Use in sri lanka(Important From Germany)
*Condition 95%
*Full set with Out Box
••3 Month Warranty
••1 week Cash Back warranty
*Factory Unlock
*No Error

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Camera
Dual-Lens Camera
Fingerprint Sensor
GPS
GSM
Motion Sensors
Physical keyboard
Removable Battery

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.