ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Iphone 7plus 128gb Standard Ads

2 weeks ago Electronics Panadura   428 views

₨ 70,000

  • img
  • img
Price: ₨ 70,000   Negotiable

Padukka
iPhone 7plus 128gb
Full set box same imei
Money urgent
Matt black
98% good condition
No errors

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
GSM
Motion Sensors
Physical keyboard
Removable Battery
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.