ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

I5 lap Standard Ads

1 year ago Electronics Colombo   546 views

₨ 38,500

  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 38,500

Dell Intel Core i5 (4th Gen) 4300U / 1.9 GHzHARD DRIVE 320GBRAM 4 GB DDR3DISPLAY Diagonal Size (metric)35.6 cmGraphics NVIDIA GeForce GT 720MIntegrated WebcamSound Stereo speakers, microphoneBluetooth 4.0Wireless Dual Band Wireless-AC 7260 - Drive DVD-WriterDockVGAHDMI2 x USB 3.0USB 2.0LANMemory Card Reader8 in 1 (SD Card)Rs 38500(Need Replace Battery) Changer ekta ghala use kranna puluwan Ex ok good mobile Phone

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.