ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

I phone 6s plus Standard Ads

3 weeks ago Electronics Ambepussa   376 views

₨ 24,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 24,000   Negotiable

I phone 6s plus 16gb
good condition
factory unlocked
fullset with box
good battery life
fingerprint
3D touch
live camera
no exchanges please

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
GSM
Motion Sensors
Physical keyboard
Removable Battery
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.