ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Huawei y7p Standard Ads

2 years ago Electronics Colombo   517 views

₨ 27,000

  • img
City: Colombo
Price: ₨ 27,000

#පරණ_PHONE_එකට_අලුත්_PHONE_එකක්_අපෙන්. HUAWEI Y7p (2020) 48MP TRIPLE CAMERA 4GB RAM | 64GB 4000mAh BATTERYRS.27,990/= #COMPANY_WARRANTY පාරිභෝගිකයන් මුලාවට ලක්කරම්න් අඩු මුදලට නිසි වගකීමක් නොමැතිව #Shop #Warranty සහා #Software #Warranty යනුවෙන් භාණ්ඩ අලවි කරන වයාජ අලෙවිකරුවන්ට හසුනොවී.#ORIGINAL #COMPANY #WARRANTY (Unactivated) දුරකථන පමණක් ඇති අපගේ ප්‍රදර්ශනාගාරයට පැමිණ වෙනස වටහාගන්න☎ CALL NOW & PLACE YOUR ORDER.0779 199 177 / 0723 88 00 00DELIVERY AVAILABLE TO YOUR DOOR STEP. EXCHANGES POSSIBLE BEST BUY MOBILE NO. 175/A NEGOMBO ROAD WATTALA ★(RIGHT OPPOSITE SINGER PLUS ඉදිරිපිට) FOLLOW US ON; https://www.facebook.com/BEST-BUY-Mobile-323318548253375

Additional Details

Condition New
Phone Brand Huawei
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual SIM
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.