ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Huawei TAB T3 Standard Ads

1 year ago Electronics Colombo 1   538 views

₨ 8,500

  • img
  • img
Price: ₨ 8,500

♦️ HUAWEI TAB T3♦️2GB RAM 16GB ROM♦️GLASS CRACK♦️ PHONE ONLY♦️RS.8500♦️CALL.075 715 6497

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.