ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Huawei nova 3i Standard Ads

1 year ago Electronics Matara   888 views

₨ 34,500

  • img
  • img
  • img
City: Matara
Price: ₨ 34,500   Negotiable

128gb / 4gb
Ex like 6s 64.......

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Huawei
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual SIM
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
GSM
Motion Sensors
Physical keyboard
Removable Battery
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.