ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale Standard Ads

11 months ago Property Kaduwela   666 views

₨ 2,700,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,700,000   Negotiable

කඩුවෙල ඉහළ බෝමීරිය නිවස විකණීමට
Bomiriya Central College official
අංග සම්පුර්ණ නිවස ඉක්මනින් විකණීමට ඇත,සාලය,කාමර 2 සහ කෑම කාමරය,මුළුතැන් ගෙය සහ බාත් රූම් එක,මිළ කතා කර ගත හැක,

Additional Details

Bedrooms 2
Servant’s Rooms 0
Car Parking Space 0
Number of Floors 0
Area of land 11 perches
Bathrooms 1
Servant’s Toilet 0

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.