ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for Sale Standard Ads

1 month ago Property Malabe   203 views

₨ 9,800,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Malabe
Price: ₨ 9,800,000   Negotiable

2 bedrooms1 bathroomLiving roomOpen kitchenPrivate gardenSurrounding wallsWater, CCTV & electricity.To main road 150m. (190,170,336 & 993 bus routes).To keells super and other all 200m. (2min)To battaramulla 10minTo pelawatta 8minRajagiriya 15minKottawa, maharagama 15min.Call for more info. 0721 630 606

Additional Details

Bedrooms 2
Servant’s Rooms 0
Home Security Yes
Car Parking Space 2
Number of Floors 2
Area of land 7perch
Bathrooms 1
Servant’s Toilet 0

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.