ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale in Panadura Standard Ads

4 weeks ago Property Panadura   325 views

₨ 8,200,000

  • img
Price: ₨ 8,200,000   Negotiable

Immediate sale
near the lyceum primary school
500m about to the old galle road

Additional Details

Bedrooms 3
Servant’s Rooms 0
Car Parking Space 0
Number of Floors 0
Area of land panadura
Bathrooms 2
Servant’s Toilet 0

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.