ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for rent in katunayake Standard Ads

1 year ago Home & Garden Katunayake   815 views

₨ 46,000

  • img
Price: ₨ 46,000   Negotiable

2 rooms with 2 ceiling fans
1 bathroom with hot water system
Living area with celing fan
Kitchen with pantry
Car poach (2 vehicles can be parked)
Fully tiled.
2 mins. To airport.
0716579333

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.