ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House and Commercial Building Standard Ads

1 year ago Home & Garden Kalutara   1.1K views

₨ 3,400,000

  • img
Price: ₨ 3,400,000

04 Bed room house and commercial buildings in Kalutara north in the Gallery Road. In front of the Dambulu Furnature building. Singer mega, Damon, Food city ....just 20M. Railway station, police station Arpico just walking distance.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.