ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda Hornet Chassis 115 Standard Ads

5 days ago Vehicles Kandy   440 views

₨ 500,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Kandy
Price: ₨ 500,000   Negotiable

Original Chassis 115
Good conditions
Good Enjine
Parts Original
Clear All Document
Call More Ditels

Additional Details

Condition Used
Model Hornet Chassis 115
Year of registration n/a
Mileage n/a
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Honda
Engine Capacity n/a

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.