ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda Fit Shuttle 2013 Standard Ads

1 year ago Vehicles Minuwangoda   381 views

₨ 4,300,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 4,300,000

Super condition
2015 registered
1st owner
Grey colour
Quick sale
Price can be negotiated
No any damages or scratches

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.