ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda dio Standard Ads

2 years ago Vehicles Kirindiwela   589 views

₨ 137,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 137,000

Good candishan Good running Original 2 Tayar 100%75Clear document Ona aya cl karanna0715963997

Additional Details

Condition Used
Model India
Year of registration 2017
Mileage 00
Fuel Type Partrol
Transmission Automatic
Bike Brand Honda
Engine Capacity 109cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.