ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda dio 2016 Standard Ads

1 day ago Vehicles Colombo   237 views

₨ 165,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 165,000

Done only 12500 km... well maintained... no any damages .. selling with open papers... all parts are original.. license valid till 2020

Additional Details

Condition Used
Model dio
Year of registration n/a
Mileage n/a
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Honda
Engine Capacity n/a

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.