ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda civic SR Standard Ads

1 month ago Vehicles Danowita   264 views

₨ 6,100,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 6,100,000   Negotiable

Honda Civic SR
1st owner
8500km
Full option
Quick sale
Price can negotiable

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Honda
Model civic
Year of registration n/a
Mileage n/a
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Transmission Manual
Engine Capacity n/a

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.