ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda cd 200 Standard Ads

1 year ago Vehicles Nuwara Eliya   526 views

₨ 850,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 850,000

HONDA CD200 Road MasterGood Condition All Parts are original Call for more details Tel.

Additional Details

Condition Used
Model Japan
Year of registration 2013
Mileage 00
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Honda
Engine Capacity 200cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.