ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda cbr Standard Ads

8 months ago Vehicles Matara   2.6K views

₨ 215,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Matara
Price: ₨ 215,000

For sale
Cbr Hurricane mc 19
Engine and Running Good
250 cc
600 body kit
Dic original can
Original no
Clear document
Gall arm fork set
සල්ලි හදිස්සියක් නිසා දෙන්නෙ Message දාන්න එපා Call කරන්න.

Additional Details

Condition Used
Model cbr
Year of registration N/A
Mileage N/A
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Honda
Engine Capacity 250CC

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.