ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

HONDA CB4 250 Standard Ads

1 year ago Vehicles Agalawatta   1.5K views

₨ 120,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 120,000

Brembobreak Limited Edition
Conditions 100%
EX ok...
Valentino -

Additional Details

Condition Used
Model CB4 250
Year of registration 2012
Mileage 36570
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Honda
Engine Capacity 250cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.