ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Fb15 Standard Ads

1 year ago Vehicles Nattandiya   388 views

₨ 3,350,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 3,350,000   Negotiable

Manufacture 2003 register 2006 Original paint, original mileage 82,887 km, new tyre, Center lock, Remote key, outo gear, 1500cc
No any rapair and Making changes

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.