ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Fb15 Standard Ads

1 year ago Vehicles Elpitiya   870 views

₨ 2,050,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,050,000   Negotiable

Good condition
Full option
Air condition

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Nissan
Model Fb15
Year of registration 2003
Mileage 140000
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
Transmission Automatic
Engine Capacity 1500

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.