ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Excavator 320 cat Standard Ads

10 months ago Vehicles Gampaha   466 views

2% Offer   on LAK

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Gampaha
Price: ₨ 130      ₨ 127      Negotiable

320/C 320/D we have 3 excavator for sale if any body interest call for mor details
0773931777

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.