ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Electric cooker Standard Ads

1 year ago Home & Garden Colombo   568 views

₨ 28,000

  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 28,000

Beko brandBrand New Four burner cookerContact us 0762615386

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.