ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

ECONOMICS & BUSINESS STUDIES Standard Ads

1 year ago Education Kaduwela   1K views

₨ 2,000

  • img
Price: ₨ 2,000

A/L Sinhala and English Medium Home Visit Individual & Group Business Studies & Economics Classes.
* Discussing Past Papers and Model Papers.
* Results Guaranteed
* Maximum 5 students per small group class
Kiribathgoda,Kadawatha,Kelaniya,Kaduwela,Rajagiriya,Delgoda
Contact Details
Pasindu Kariyapperuma
BBA Finance Special
Univercity Of Colombo

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.