ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Driver Standard Ads

1 month ago Vehicles Kuliyapitiya   247 views

₨ 1,950,000

  • img
  • img
Price: ₨ 1,950,000

970000 speed loan akak atha

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Nissan
Model Nissan Pulsar
Year of registration 1998
Mileage 303300
Fuel Type Diesel
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
Transmission Automatic
Engine Capacity 1900

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.