ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Computer Standard Ads

1 year ago Electronics Colombo   607 views

₨ 27,000

  • img
City: Colombo
Price: ₨ 27,000

I5 Computer FULL SET - ස්පීකර සෙට් එකක් නොමිලේ***Rs.27000/- (Save Rs.2750/-)Call: 0779119995 / 0726238138Specifications:i5-2400 3.3GHz/6M Processor04GB DDR3 RamH61 Mother Board500GB SATA HDD1.7GB Graphics (On-board)DVD-RW Drive19" LED MonitorBrand new casingBrand new KeyboardBrand new MouseWarranty Included***Free Speaker Set (Brand New)***01 Year Free Service

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.