ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Computer + tables + cupboards + printer Standard Ads

1 year ago Electronics Rajagiriya   484 views

₨ 110,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 110,000   Negotiable

Asus brand – i3 computer (500gb hard + 2 monitors) + microlab subwoofer
Glass cupboard + 2 small table with drawers + and a long file shelf
Full set – Rs. 110,000/- (negotiate)
Contact : 076 823 4421 (jehan)

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.