ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Car for sale Standard Ads

3 weeks ago Vehicles Pannala   403 views

₨ 2,150,000

  • img
  • img
City: Pannala
Price: ₨ 2,150,000   Negotiable

Well maintained vehicle.
2nd owner.

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Other
Model Perodua viva elite
Year of registration 2012
Mileage 116000
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
Security System
Transmission Automatic
Engine Capacity 1000cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.