ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Canopy Tent 20% OFF! Assemble Canopy Tent (3x3m) worth Rs.26,500 for just Rs.21,000 Standard Ads

1 year ago Home & Garden Padukka   775 views

₨ 21,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Padukka
Price: ₨ 21,000

20% OFF! Assemble Canopy Tent (3x3m) worth Rs.26,500 for just Rs.21,000
Heavy Duty, assemble models
10 Years warranty on Frame
Customized colors, 70+ UV protection
Logo - Any printing available,just send us the design.
ඔබගේ රථය තද හිරැ රශ්මියෙන් අකාලයේ මිය යන්න ඉඩදෙනවාද?
පසුතැවිල්ලට
පහසුම පහසු විසඳුමක් ....
විශේෂිත UV ආරක්ෂාව තහවුරැ කල කැනපිය නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.
** 70% අහිතකර UV කිරණවලින් වන වර්ණයට සිදුවන හානිය වළක්වයි.
** 100% තද උෂ්ණත්වය නිසා ඩෑෂ් බෝඩයට හා අභ්යන්තර උපාංවලට වන හානිය වළකයි.
*** සියලුම කාලගුණතත්වයන්ට ඔරොත්තුව තහවුරැ කර ඇත.
**** ඔ්නෑම තැනක ලේසියෙන් හා පහසුවෙන් සවිකර ගත හැක.
***Special price for wholesale orders
***Island-wide delivery available

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.