ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bike Standard Ads

1 year ago Vehicles Wattala   386 views

₨ 278

  • img
City: Wattala
Price: ₨ 278   Negotiable

Bike is good condition

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.