ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bike sticker works full wrap and modify Standard Ads

11 months ago Other Anuradhapura   149 views

₨ 3,500

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 3,500   Negotiable

Sticker full wrap colours your choice, FZ v1, v2, v3,Pulsar, CT 100, Platina and all bikes low price call me for more details (0728889630, 0765280443)

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.