ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bajaj Pulsar 150 Standard Ads

1 year ago Vehicles Maharagama   354 views

₨ 295,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 295,000   Negotiable

Year - 2017
Original mileage

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.