ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bajaj platina 100cc Standard Ads

1 year ago Vehicles Matugama   460 views

₨ 93,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 93,000   Negotiable

Good condition
All meter working

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.