ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bajaj Discover 125 2015 Standard Ads

1 year ago Vehicles Pilimatalawa   342 views

₨ 250,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 250,000   Negotiable

Showroom Condition
Original LOW mileage (1400KM)
First Owner
Engine Condition 100%
Running Condition 100%
Clear documents
Brand new bike (2015)
The bicycle is in Gelioya
Call for more details

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.