ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bag Standard Ads

1 year ago Fashion, Health & Beauty Colombo   531 views

₨ 690

  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 690

Stock Clearance Sale..Backpack Rs.690 only..For Orders Whats App / Viber / Call or Drop us a MessageIsland wide Cash on Delivery Available0772 155 155 යන දුරකතන අංකයට හෝ SMS මගින් පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබගේ ඇණවුම් ලබා ගත හැක.භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැක.( Cash on Delivery ) අප දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට භාණ්ඩ බෙදා හරිනු ලැබේ.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.