ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apple iPhone 6 Plus Standard Ads

1 month ago Electronics Wennappuwa   267 views

₨ 33,500

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 33,500

16GB Capacity
Very carefully used with tempered glass
Front & back Condition 100%
Full set with same imei box
Original accessories,
Finger prints 100% working
No errors

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
4G
Camera

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.